Romantiek en oude tijden

De Lytse is een authentiek, lieflijk boerderijtje vlak bij het erg leuke, historische dorpje Formerum.

Formerum gold in de Middeleeuwen als het grootste en belangrijkste dorp van oost Terschelling. Het dorp wordt in middeleeuwse documenten vaak aangeduid als Viveporten, Vijfpoort.

Formerum is de geboorteplaats van Willem Barentsz, de beroemde ontdekkingsreiziger die probeerde via een route ten noorden van SiberiĆ« naar oost-AziĆ« te komen. Willem Barentsz heeft in de winter van 1596-1597 in het van wrakhout gemaakte “Behouden Huys” op Nova Zembla overwinterd.

Formerum is gebouwd op een oude strandwal die in de vroege Middeleeuwen is ontstaan. Ten zuiden van Formerum strekt zich de Formerumerpolder uit, een onderdeel van de polder van Terschelling. De polder bestaat uit gras- en weilanden, waarvan sommige nog interessante slenkenpatronen hebben die dateren van voor de aanleg van de waddendijk. De polder is rijk aan broedvogels, o.a Kievit, Grutto, Tureluur, Scholekster, Gele kwikstaart en Veldleeuwerik.

Ten noorden van Formerum ligt het Formerumerbos, een gemengd bos aangeplant in de duinen door het Staatsbosbeheer tussen 1920 en 1930. Het duingebied ten noorden en oosten van het Formerumerbos is het natuurreservaat de Koegelwieck.

En dit is Formerum in al zijn charme

formerum10
formerum9
formerum8
formerum7
formerum6
formerum5
formerum4
formerum3
formerum2
formerum1
formerum11